kat pijn

Het beoordelen van pijn bij een kat blijft een uitdaging. Pijn is immers niet direct meetbaar. Eigenaren en dierenartsen observeren het gedrag van het dier en letten daarbij vooral op gedragsveranderingen die op pijn kunnen duiden. Maar katten kunnen pijn op veel verschillende manieren uiten. En vaak zijn het slechts subtiele veranderingen in gedrag die ze laten zien, omdat ze de neiging hebben pijn en ongemak te verbergen. Naar aanleiding van recent uitgebreid onderzoek naar pijn en gedrag bij katten is een lijst verschenen met 23 kenmerken. Deze lijst helpt ons om in te schatten of een kat pijn heeft en in welke mate. Over al deze kenmerken was er unanieme overeenstemming dat ze pijn bij katten kunnen indiceren, maar dat de kenmerken afzonderlijk niet noodzakelijk aanwezig zijn bij pijn.

Dit zijn de 23 pijnsignalen:

   1. Kreupelheid
   2. Moeite met springen, springt niet meer
   3. Afwijkende gang, loopt stijf, onregelmatig, wankel
   4. Wil niet bewegen, passief
   5. Reageert pijnlijk of vermijdend bij aanraking
   6. Zich terugtrekken, zich verstoppen
   7. Wast zich niet meer, slechte vacht
   8. Minder speels
   9. Verminderde eetlust
   10. Verminderde activiteit
   11. Vermijdt lichamelijk contact met mensen
   12. Verandering in humeur, minder vrolijk
   13. Verandering in temperament (prikkelbaar, agressief, angstig)
   14. Ineengedoken zitten
   15. Het lichaamsgewicht verplaatsen
   16. Obsessief likken aan de pootjes of vacht
   17. Met een kromme of bolle rug staan of zitten
   18. Overdreven met de ogen knipperen
   19. Verandering in voedingsgedrag
   20. Open ruimtes vermijden
   21. Grommen
   22. Kreunen
   23. Met de ogen samengeknepen of gesloten zitten

Bron: Merola I., Mills D.S. Behavioural Signs of Pain in Cats: An Expert Consensus. PLoS One. 2016; 11(2): e0150040. doi: 10.1371/journal.pone.0150040 PMCID: PMC4765852

Zie ook: