Katten zijn meesters in het verbergen van pijn en ongemak. Hierdoor worden aandoeningen die pijn veroorzaken vaak over het hoofd gezien of pas ontdekt in een laat stadium. Het lichamelijk onderzoek en vooral orthopedisch en neurologisch onderzoek bij een kat kan een uitdaging zijn. Bovendien is er weinig bekend over het voorkomen en de achtergrond van rugpijn bij katten. Geleidelijk verminderde activiteit en speelsheid worden gemakkelijk afgedaan als ‘ouder worden’. Dit maakt diagnosticeren en behandelen van rugproblemen moeilijk. Omdat vroege detectie en behandeling van rugproblemen cruciaal is voor de prognose, zijn wij een onderzoek gestart waarmee we in kaart brengen hoe katten rugpijn uiten in het dagelijks leven.
Pijn bij katten uit zich in gedragsveranderingen. Voorbeelden zijn verminderde activiteit, veel liggen, minder spelen, niet springen, zich niet meer wassen, wegkruipen, agressie, e.a.

Dit is niet noodzakelijk bij alle katten hetzelfde. In de praktijk zien we dat sommige katten met lage rugpijn moeiteloos springen, en anderen helemaal niet. Soms valt pas na een succesvolle behandeling op dat de kat veel hoger of gemakkelijker springt, of ineens wel geaaid en opgepakt wil worden. Gedragsveranderingen door pijn kunnen subtiel en aspecifiek zijn. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat de voornaamste en soms enige klacht bij rugpijn is: ‘niet lekker in zijn vel zitten’.

Als katteneigenaar wordt u gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek voorafgaand aan het eerste consult. Als u hiermee instemt, krijgt u een vragenlijst met 10 multiple choice vragen over het gedrag van uw dier en een open vraag over de klachten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Bij een controle bezoek wordt u opnieuw gevraagd om de vragenlijst in te vullen.